Zdążyć przed Krajowym Rejestrem Zadłużonych. . .

Zostały już tylko dwa miesiące! W ostatnim okresie z artykułów prasowych coraz głośniej słychać przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy z determinacją wskazują, że grudniowa data uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych pozostaje niezagrożona.

Kolejny rekord upadłości konsumenckiej już we wrześniu 2021

W kolejnym miesiącu upadłość konsumencka pobije kolejny rekord. Dzięki jawności Monitora Sądowego i Gospodarczego (którego żywot upadłościowy zakończy się tym roku) mamy wgląd do interesujących nas danych statystycznych.

Nieumorzone zobowiązania publicznoprawne pomimo oddłużenia.

Podstawowym celem upadłości konsumenckiej, co zresztą wynika z art. 2 ust. 2 p.u. jest oddłużenie osoby fizycznej. To założenie stanowi główny czynnik zachęcający rokrocznie rosnącą liczbę osób do skorzystania z dobrodziejstwa tej procedury insolwencyjnej.

Zdążyć przed Krajowym Rejestrem Zadłużonych. . .
Kolejny rekord upadłości konsumenckiej już we wrześniu 2021
Nieumorzone zobowiązania publicznoprawne pomimo oddłużenia.
październik 2021

Co z alimentami?

Jedną z dosyć problematycznych kwestii związanych z niewypłacalnością, a co za tym idzie – z upadłościami, jest kwestia alimentów. Okazuje się, że ta sprawa nie jest tak prosta jak mogłoby się to wydawać.

Czytaj Więcej

Dlaczego bank nie udzieli mi kredytu?

czerwiec 2021

Ten post jest ściśle powiązany z artykułem jaki ukazał się w „biblii” każdego praktyka upadłości i restrukturyzacji, czyli kwartalniku „Doradca Restrukturyzacyjny”.

Pięć pytań na rozprawie.

marzec 2021

Po nowelizacji instytucji upadłości konsumenckiej rozprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości odchodzą do lamusa.

Dowiedz się więcej
Łącznie oddłużyliśmy
naszych klientów na kwotę
136 824 563
PLN
POZNAJ HISTORIE LUDZI
TAKICH
JAK TY
Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
Kobieta lat 56 niewypłacalność powstała na skutek wydatków na leczenie członka rodziny
Dlaczego składa wniosek?

stan zdrowia członka rodziny skutkujący koniecznością finansowego wsparcia

Łączne zadłużenie?
250000 PLN
Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Dłużniczka przez długi czas regularnie oraz terminowo spłacała swoje zobowiązania. Problem pojawił się w momencie gdy partner Dłużniczki z którym prowadziła wspólne gospodarstwo domowe zachorował na tyle poważenie, że konieczne było sprawowanie nad nim opieki. Początkowo Dłużniczka posiłkowała się zatrudnieniem pomocy z zewnątrz, cały czas pozostając aktywną zawodowo. Niestety stan partnera pogorszył się na tyle, że konieczne było umieszczenie go w placówce specjalistycznej, która mogła zapewnić mu całodobową opiekę. Wiązało się to ze znacznymi nakładami finansowymi, których nikt inny nie był w stanie ponieść, bowiem partner Dłużniczki był osobą samotną. Kulminacja problemów finansowych nastąpiła w momencie, gdy w rodzinie Dłużniczki urodziło się niepełnosprawne dziecko, które wymagało natychmiastowej pomocy.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

Analiza stanu faktycznego sprawy doprowadziła do stwierdzenia, że jedynym wyjściem z sytuacji jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wprawdzie dłużniczka popadła w niewypłacalność wskutek czynników od niej niezależnych – choroby członka rodziny, jednak problemem okazało posiłkowanie się przez nią tzw. chwilówkami w trudnej sytuacji.  Sąd jednak ze zrozumieniem podszedł do sprawy Dłużniczki ogłaszając jej upadłość konsumencką.

Kolejnym etapem było ustalenie planu spłaty wierzycieli, które uwzględniło 3 letni plan spłaty, dostosowany do możliwości zarobkowych Dłużniczki. Nawet zażalenie Wierzyciela w tym zakresie nie wpłynęło negatywnie na całe postępowanie bowiem zostało ono oddalone przez Sąd drugiej instancji.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Powyższy przypadek dowodzi, że nawet osoba, która zaciągała zobowiązania w instytucjach parabankowych może finalnie liczyć na oddłużenie. Samo posiłkowanie się takim finansowaniem nie musi zostać uznane za umyślność czy rażące niedbalstwo w doprowadzeniu do niewypłacalności lub jej pogłębieniu. Konieczne jednak jest właściwe uzasadnienie dla tak podejmowanych przez dłużnika decyzji.

Obecnie Dłużniczka odebrała postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli oraz umorzeniu zobowiązań. Wprawdzie postanowienie to ma charakter deklaratoryjny, jednak bez niego nie można mówić o pełnym oddłużeniu. To właśnie to prawomocne orzeczenie kończy z sukcesem całe postępowanie upadłościowe.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz przycisk „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij