Czy w toku upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?

Okazuje się że można. Zgodnie z tezą postawioną przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 9 stycznia 2019 r. kategorycznie stwierdzono, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej Upadły może zarejestrować i prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą.

Dlaczego bank nie udzieli mi kredytu?

Ten post jest ściśle powiązany z artykułem jaki ukazał się w „biblii” każdego praktyka upadłości i restrukturyzacji, czyli kwartalniku „Doradca Restrukturyzacyjny”.

Pięć pytań na rozprawie.

Po nowelizacji instytucji upadłości konsumenckiej rozprawy w przedmiocie ogłoszenia upadłości odchodzą do lamusa. Bo w jakim celu sąd miałby wzywać na przesłuchanie wnioskodawcę? Potwierdzić niewypłacalność czy status konsumenta może bez problemu bez udziału dłużnika.

Czy w toku upadłości konsumenckiej można prowadzić działalność gospodarczą?
Dlaczego bank nie udzieli mi kredytu?
Pięć pytań na rozprawie.

Kredyt po upadłości konsumenckiej

Sierpień 2020

Przyczynek do dyskusji Po artykule w DGP „Skazanie bez zatarcia” wśród osób zajmujących się upadłością konsumencką rozpętała się dyskusja na temat działania banków.

Mniej już nie będzie…

Lipiec 2020

W czerwcu tego roku mieliśmy okazję zaobserwować historyczny moment. Trzeb było czekać ponad 10 lat od wprowadzenia upadłości konsumenckiej by udało się przebić granicę 1000 ogłoszonych upadłości w Polsce w ciągu jednego miesiąca.

Dowiedz się więcej
Łącznie oddłużyliśmy
naszych klientów na kwotę
136 824 563
PLN
POZNAJ HISTORIE LUDZI
TAKICH
JAK TY
Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
Kobieta lat 56 niewypłacalność powstała na skutek wydatków na leczenie członka rodziny
Dlaczego składa wniosek?

stan zdrowia członka rodziny skutkujący koniecznością finansowego wsparcia

Łączne zadłużenie?
250000 PLN
Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Dłużniczka przez długi czas regularnie oraz terminowo spłacała swoje zobowiązania. Problem pojawił się w momencie gdy partner Dłużniczki z którym prowadziła wspólne gospodarstwo domowe zachorował na tyle poważenie, że konieczne było sprawowanie nad nim opieki. Początkowo Dłużniczka posiłkowała się zatrudnieniem pomocy z zewnątrz, cały czas pozostając aktywną zawodowo. Niestety stan partnera pogorszył się na tyle, że konieczne było umieszczenie go w placówce specjalistycznej, która mogła zapewnić mu całodobową opiekę. Wiązało się to ze znacznymi nakładami finansowymi, których nikt inny nie był w stanie ponieść, bowiem partner Dłużniczki był osobą samotną. Kulminacja problemów finansowych nastąpiła w momencie, gdy w rodzinie Dłużniczki urodziło się niepełnosprawne dziecko, które wymagało natychmiastowej pomocy.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

Analiza stanu faktycznego sprawy doprowadziła do stwierdzenia, że jedynym wyjściem z sytuacji jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wprawdzie dłużniczka popadła w niewypłacalność wskutek czynników od niej niezależnych – choroby członka rodziny, jednak problemem okazało posiłkowanie się przez nią tzw. chwilówkami w trudnej sytuacji.  Sąd jednak ze zrozumieniem podszedł do sprawy Dłużniczki ogłaszając jej upadłość konsumencką.

Kolejnym etapem było ustalenie planu spłaty wierzycieli, które uwzględniło 3 letni plan spłaty, dostosowany do możliwości zarobkowych Dłużniczki. Nawet zażalenie Wierzyciela w tym zakresie nie wpłynęło negatywnie na całe postępowanie bowiem zostało ono oddalone przez Sąd drugiej instancji.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Powyższy przypadek dowodzi, że nawet osoba, która zaciągała zobowiązania w instytucjach parabankowych może finalnie liczyć na oddłużenie. Samo posiłkowanie się takim finansowaniem nie musi zostać uznane za umyślność czy rażące niedbalstwo w doprowadzeniu do niewypłacalności lub jej pogłębieniu. Konieczne jednak jest właściwe uzasadnienie dla tak podejmowanych przez dłużnika decyzji.

Obecnie Dłużniczka odebrała postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli oraz umorzeniu zobowiązań. Wprawdzie postanowienie to ma charakter deklaratoryjny, jednak bez niego nie można mówić o pełnym oddłużeniu. To właśnie to prawomocne orzeczenie kończy z sukcesem całe postępowanie upadłościowe.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalanie na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepsze możliwości przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz przycisk „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij