Upadłość konsumencka. Czym jest i kto może ją ogłosić? #1

Upadłość konsumencka. Czym jest i kto może ją ogłosić? #1

Rozpoczynamy serię filmów omawiających upadłość konsumencką, czyli upadłość osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Z filmu dowiesz się, czym jest upadłość konsumencka oraz kto i kiedy może z niej skorzystać.

Radca prawny Konrad Forysiak wyjaśnia również jakie zobowiązania finansowe można umorzyć i jaką rolę w postępowaniu upadłościowym odgrywa syndyk.