Upadłość konsumencką można ogłaszać co roku

Upadłość konsumencką można ogłaszać co roku

Nie jest prawdą, że upadłość konsumencką można ogłosić tylko raz na 10 lat.

Tak to już jest w internecie, że błędna informacja powielona kilka razy staje się niemal powszechnie obowiązującym źródłem prawa i jest bezmyślnie cytowana przez kolejne osoby (czasem nawet te rzekomo specjalizujące się w temacie).

W ostatnim okresie coraz bardziej drażni stwierdzenie, że upadłość konsumencką można ogłosić tylko raz na 10 lat. Który przepis tak stanowi? Nie znam takiego.
Co więcej, duża część praktyków twierdzi, że wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć raz na 10 lat. Na szczęście dla zdezorientowanych Klientów żadna z powyższych informacji nie jest prawdziwa, a w szczególności dzisiaj, czyli po nowelizacji prawa upadłościowego z marca bieżącego roku. Choć tak naprawdę nigdy nie była – a przed nowelizacją to czy można złożyć ponowny wniosek zależało od powodu jego oddalenia.

Raz na 10 lat możemy się oddłużyć, a nie ogłosić upadłość.

Załóżmy teraz na przykładzie, że Pan Janusz Nieoszczędny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości w 2017 roku. Sąd ogłosił upadłość, a Pan Janusz składa wniosek o umorzenie postępowania bo widzi perspektywę dogadania się z wierzycielami. Sąd nie stwierdza pokrzywdzenia wierzycieli na skutek czego umarza postępowanie upadłościowe. Ale jako że Pan Janusz już po jego umorzeniu stracił dobrą pracę, to po raz kolejny pragnie podjąć próbę oddłużenia,  nie ma  bowiem środków na spłatę zobowiązań.

Sąd ponownie ogłasza upadłość Pana Janusza w 2018 roku, jednak już po jej ogłoszeniu jeden z wierzycieli uznał, że Pan Janusz uciekał z majątkiem jeszcze przed ogłoszeniem upadłości  i złożył wniosek o umorzenie postępowania. Z takim wnioskiem Pan Janusz oczywiście się nie zgadza, gdyż w jego ocenie sprzedaż majątku nie wyczerpała znamion pokrzywdzenia wierzycieli. Sąd jednak nie podziela zdania Pana Janusza i umarza postępowanie upadłościowe w roku 2019 r. I tak Pan Janusz miał już dwukrotnie ogłoszoną upadłość, a teraz po zmianie przepisów może ją ogłosić po raz trzeci. Co więcej gdyby znów zdecydował się na umorzenie postępowania na swój wniosek mógłby to zrobić po raz czwarty i sąd nie miał by podstaw by mu odmówić.

Co robić?

Powyższa historia jest w tym samym stopniu kuriozalna co zmyślona, jednak w teorii możliwa. W ten sposób chciałbym uzmysłowić, że bardzo często pojawiające się w internecie informacje na temat upadłości konsumenckiej niewiele mają wspólnego z rzeczywistym stanem prawnym. To trochę jak szukanie u siebie objawów choroby w internecie przed udaniem się do lekarza. Zamiast czytać bajki o upadłości konsumenckiej warto udać się po fachową poradę. Wprawdzie może się to wiązać z kosztami, jednak zaoszczędzi nam sporo stresu.

Teraz wróćmy do oddłużenia i Pana Janusza. Przepis mówi, że sąd odmówi Panu Januszowi oddłużenia jeżeli doprowadził do niewypłacalności w sposób celowy bądź prowadzono w stosunku do niego postępowanie, które zakończono choćby częściowym oddłużeniem.
Ale jest także furtka, bo powyższe przesłanki nie mają charakteru bezwzględnego. W sytuacji gdy sąd oddłuży Pana Janusza w 2020 roku, a Pan Janusz zachoruje na raka i zaciągnie pożyczkę na leczenie w 2021 roku to sąd ponownie będzie mógł go oddłużyć powołując się na względy słuszności lub humanitarne, czyli na zasadzie wyjątku.

Podsumowanie

Jak zatem widać ogłosić upadłość można ogłosić znacznie częściej niż raz na 10 lat, ale także w wyjątkowych przypadkach częściej niż raz na 10 lat będzie można się oddłużyć.