Dlaczego to kobiety ogłaszają upadłość częściej?

Dlaczego to kobiety ogłaszają upadłość częściej?

  1. Statystyka moja miłość.

Moi stali czytelnicy doskonale zdają sobie sprawę, że jestem pasjonatem statystyk. Niemal co miesiąc informuję o kolejnym rekordzie upadłości konsumenckich w Polsce. Pozostałe liczby związane z upadłościami w Polsce także śledzę od dawna i muszę przyznać, że od dłuższego czasu zastanawia mnie jedna kwestia nad którą do tej pory nie miałem czasu się pochylić. Dlaczego to kobiety częściej ogłaszają upadłość niż mężczyźni i trend ten stale się   utrzymuje?

  1. 55 vs 45

Badania pokazują, że Panie są ostrożniejsze przy wydawaniu większych pieniędzy niż mężczyźni. Rzadziej dokonują dużych zakupów pod wpływem impulsu. A jednak mają problemy z opłacaniem bieżących rachunków i rat kredytów. Według Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2020 roku to kobiety częściej ogłaszały upadłość konsumencką – 3000 osób (54,12%) niż mężczyźni 2542 osoby (45,87%). Postanowiłem te liczby zweryfikować na podstawie bazy Klientów naszej Kancelarii. I co się okazało? Idealna zgodność! 55% Klientów Kancelarii to kobiety, a jedynie 45% to mężczyźni. Te liczby nadal nie dają jednak odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się dzieje.

  1. Dziennikarska teza

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie natknąłem się na ciekawy artykuł opublikowany w  Forbes Woman, a traktujący o kobietach, które boleśnie doświadczyły upadłości konsumenckiej z komentarzem redaktora Macieja Samcika. Twierdzi on, że kobiety upadają częściej z dwóch powodów:
– ważniejsze niż utrzymanie na rynku jest dla nich dobro rodziny,
– duża cześć kobiet związana jest z branżą „beauty” z ta po kryzysie zbyt szybko się nie odrodzi.

O ile z pierwszym argumentem jestem w stanie się zgodzić o tyle z drugim już nie do końca. To nie jest bowiem tak, że dopiero tegoroczne statystyki pokazują przewagę kobiet w upadłości konsumenckiej, więc na argument dotyczący kryzysu w branży beaty można się powoływać, ale dopiero od kilku miesięcy. Druga teza od razu nasuwa pytanie czy mężczyznom nie zależy na dobru rodziny tak jak kobietom?

  1. Inne powody

Ze swojego doświadczenia dorzucę inny powód częstszych upadłości kobiet i być może wkładam w tym momencie kij w mrowisko. Spotkałem się bowiem z kilkoma sytuacjami kiedy to kobiety zostały wykorzystane przez mężczyzn i finał sprawy był taki, że w pewnym zakresie muszą spłacać ich zobowiązania. Nie znam natomiast przypadku w którym to mężczyzna został pozostawiony z zobowiązaniami przez kobietę.

A może tak naprawdę nie ma sensu doszukiwać się w tym jakiejś szczególnej logiki skoro w   ogólnej liczbie ludności Polski kobiety stanowią prawie 52 proc.?

Bardzo ciekawi mnie Państwa, a szczególnie kobiet zdanie.