Umorzenie zobowiązań małżonka – poręczyciela

Umorzenie zobowiązań małżonka – poręczyciela

Umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli

Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
kobieta, lat 55 obciążenie zobowiązaniami wynikającymi z poręczeń dokonywanych na rzecz małżonka prowadzącego działalność gospodarczą
Dlaczego składa wniosek?

Zobowiązania obciążające Dłużniczkę wynikają z poręczeń jakich dokonywała w stosunku do swojego męża, który prowadził działalność gospodarczą. Były to bardzo wysokie kwoty w okolicach 10 mln zł. Dłużniczka samodzielnie nie zaciągała żadnych zobowiązań, odpowiada jedynie za zobowiązania męża jednak kwota nadal była bardzo wysoka – zamykała się w granicach 4 mln zł.

Łączne zadłużenie?
4000000 PLN
Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Analiza stanu faktycznego sprawy oraz wysoka kwota zobowiązań doprowadziła do stwierdzenia, że w przypadku Klientki najlepszym wyjściem z sytuacji jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd nie miał wątpliwości, że Dłużniczka nie doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie czy w sposób rażąco niedbały i ogłosił upadłość konsumencką (upadłość konsumencka jeszcze na tzw. „starych przepisach”, gdzie sąd rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości ustala czy dłużnik działał umyślnie lub w sposób rażąco niedbały w doprowadzeniu lub pogłębieniu niewypłacalności). W przypadku uznania, że tak było wniosek zostaje oddalony.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

W toku postępowania na skutek podniesienia kwestii przedawnienia nie doszło do uznania zobowiązań na łączną kwotę ok. 2,6 mln złotych, a wniesiony prze wierzyciela sprzeciw został oddalony. Sąd przed rozpoznaniem wniosku końcowego Upadłej bardzo wnikliwie analizował jej sytuację, kilkukrotnie wzywając do przedłożenia szczegółowych informacji na temat stanu faktycznego sprawy, majątku oraz dokumentów.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Znaczącym sukcesem w sprawie było uwzględnienie przez Sąd (przy aktywnym poparciu syndyka masy upadłości) wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Przesłanki uwzględnienia wniosku dopatrywaliśmy zarówno w sytuacji materialnej Upadłej, której dochody nie pozwalały na realizację planu spłaty, ale także w okolicznościach powstania stanu niewypłacalności, która nastąpiła na skutek dokonywanych na rzecz małżonka poręczeń. Sąd upadłościowy uwzględnił wniosek, a żaden z wierzycieli nie wniósł zażalenia.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami