Umorzenie 10 mln zł zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Umorzenie 10 mln zł zobowiązań bez ustalania planu spłaty

Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
Kobieta lat 39 wykształcenie ekonomiczne
Dlaczego składa wniosek?

toksyczna relacja z partnerem, kryzys na rynku nieruchomości

Łączne zadłużenie?
10000000 PLN
Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Dłużniczka była osoba, która prężnie prowadziła działalność gospodarczą zajmującą się obrotem nieruchomościami. W tej sprawie do niewypłacalności doprowadziły Dłużniczkę czynniki niezależne. Padła ona ofiarą oszustwa swojego byłego partnera, który dodatkowo wykorzystywał swoją silniejszą pozycję w relacjach rodzinnych. Toksyczna relacja doprowadziła do dramatycznego pogorszenia stanu zdrowia. Dłużniczka opuszczała wspólne mieszkanie z małoletnią córką i rzeczami osobistymi.
Mimo, że zobowiązania miała spłacać wspólnie z partnerem to po pewnym czasie z długami została całkiem sama. W dodatku w tym samym czasie nastąpił kryzys na rynkach finansowych, który mocno uderzył w prowadzoną przez dłużniczkę działalność gospodarczą. O dalszym jej prowadzeniu nie było mowy. Wspomniane, pogłębiające się problemy zdrowotne skutkowały koniecznością zaprzestania aktywności zawodowej. Brak środków na spłatę wierzycieli doprowadził do wszczęcia postępowań egzekucyjnych.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

Analiza sytuacji dłużniczki prowadzi do konkluzji, że optymalnym rozwiązaniem trudnej sytuacji będzie skorzystanie z procedury upadłości konsumenckiej. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, sąd wyznaczył rozprawę na której wysłuchał dłużniczkę. Nie miał żadnych wątpliwości – uznał, że zasługuje ona na rozpoczęcie procedury oddłużeniowej i ogłosił upadłość. Syndyk dokonał sprzedaży składników majątkowych dłużniczki.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Pogarszający się stan zdrowia dłużniczki prowadzi do sytuacji, w której nie jest ona w stanie wykonywać pracy na pełen etat. Możliwości zarobkowe dłużniczki są niskie. Wobec tego składamy wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Ostatecznie sąd utwierdza się w przekonaniu, że osobista sytuacja dłużniczki jest na tyle dramatyczna, że umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty. Dłużniczka rozpoczyna „nowy start”. Odcina się od dramatycznej przeszłości i może normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ta historia pokazuje, że dzięki upadłości konsumenckiej można uwolnić się nie tylko od zobowiązań, ale także zamknąć trudny rozdział swojego życia i rozpocząć je na nowo.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami