Szybkie oddłużenie

Szybkie oddłużenie

Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
Kobieta lat 30
Dlaczego składa wniosek?

problemy osobiste skutkujące powstaniem niewypłacalności

Łączne zadłużenie?
600000 PLN
Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Problemy finansowe dłużniczki są ściśle związane z przeciwieństwami losu na polu osobistym. Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z przyszłym mężem. Marzenia o własnym „M” wreszcie udało się spełnić. Niestety małżeństwo zaczynają trawić konflikty. Odbijają się one negatywnie na zdrowiu dłużniczki. Ostatecznie dochodzi do rozwodu. W czasie spłaty kredytu, osiągający wyższe dochody mąż regulował większą część zobowiązania. Po ustaniu związku były mąż całkowicie odcina się od dłużniczki. Nie podejmuje żadnego kontaktu. Dłużniczka czuje się rozbita psychicznie – galopująca rata kredytu hipotecznego staje się tak wysoka, że nawet w razie oddania całego uzyskiwanego wynagrodzenia i tak nie udałoby się dotrzymywać terminu zapłaty. Wierzyciel wszczyna egzekucję komorniczą.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

Rozpoznanie sytuacji dłużniczki daje jednoznaczną odpowiedź – tylko upadłość konsumencka umożliwi powrót do normalnego życia. Zobowiązania dłużniczki przewyższają znacząco cały jej majątek. Uzyskiwane dochody nie pozwolą na zaspokojenie wierzycieli nawet w perspektywie kilkunastu lat.
W niedługim czasie udaje się skompletować dokumenty i sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości. Bez wątpienia dłużniczce nie można przypisać winy czy rażącego niedbalstwa w doprowadzeniu do niewypłacalności. Problemy finansowe dłużniczki wynikają z okoliczności związanych z jej życiem osobistym. Sąd ogłasza upadłość dłużniczki – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyk sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Po sporządzeniu listy wierzytelności i planu podziału, złożony zostaje wniosek o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Następuje ostatnia faza postępowania.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Tym razem sąd stwierdza, że dłużniczka pomimo problemów psychicznych posiada możliwości zarobkowe umożliwiające wykonywanie planu spłaty w wysokości ok. 200 zł miesięcznie i zobowiązuje do spłaty kosztów postępowania przez okres 3 lat. Dłużniczka z pomocą najbliższych jest w stanie regulować zobowiązania w tej wysokości. Po zadośćuczynieniu wymaganiom planu spłaty wreszcie dochodzi do umorzenia zobowiązań i to dużo szybciej aniżeli wskazane przez 3 lata.

Za sprawą procedury oddłużeniowej udaje się postawić dłużniczkę na nogi. Życie w spirali długów mogłoby fatalnie odbić się na jej zdrowiu. Upadłość konsumencka pomogła w tym przypadku ostatecznie rozstać się z przykrymi doświadczeniami z przeszłości. Nie tylko doskwierającym bagażem długów, ale również negatywnymi doświadczeniami osobistymi.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami