Otrzymany spadek nie zapobiegł oddłużeniu

Otrzymany spadek nie zapobiegł oddłużeniu

Otrzymanie spadku w toku planu spłaty nie jest równoznaczne z jego modyfikacją.

Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
Mężczyzna lat 46 obciążenie zobowiązaniami wynikającymi z pełnienia funkcji członka zarządu
Dlaczego składa wniosek?
Łączne zadłużenie?
600.000 PLN
Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Jedynym zobowiązaniem Dłużnika jest obciążenie go odpowiedzialnością za zobowiązania spółki wobec pełnienia przez niego funkcji członka zarządu. Pomimo krótkiego okresu piastowania tego stanowiska, na skutek znacznego upływu czasu oraz braku możliwości skutecznej obrony przed roszczeniem Klient zostaje obciążony zobowiązaniem w wysokości 600.000, 00 zł, którego de facto nigdy nie zaciągnął i z którego nie skorzystał.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

Analiza stanu faktycznego sprawy oraz specyfika Wierzyciela (państwowa osoba prawna) doprowadziła do stwierdzenia, że jedynym wyjściem z sytuacji jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Sąd nie miał wątpliwości, że Dłużnik nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie czy w sposób rażąco niedbały i ogłosił upadłość konsumencką. Kolejnym etapem było ustalenie planu spłaty wierzycieli, które uwzględniło 3 letni plan spłaty dostosowany do możliwości zarobkowych Dłużnika. Wydawało się, że w sprawie nic już nie powinno się wydarzyć.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Jednakże w toku wykonywania planu spłaty wyszło na jaw, że Upadły otrzymał spadek o którym z uwagi na całkowity brak kontaktu ze spadkodawcą dowiedział się już po znacznym czasie od jego otwarcia. To skutkowało złożeniem przez Wierzyciela wniosku o uchylenie planu spłaty, względnie jego modyfikację. Rozprawa kończąca odbyła się już w momencie gdy plan spłaty został zrealizowany, Sąd oddalił oba wnioski Wierzyciela wskazując, iż argumentacja Upadłego znajduje pełne uzasadnienie w sprawie. Jako, że Upadły aktualnie jest kompozytorem, którego tournée po Chinach i Stanach Zjednoczonych zostało odwołane na skutek pandemii koronawirusa nie można stwierdzić, że w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli doszło do istotnej poprawy sytuacji majątkowej upadłego, co jest warunkiem modyfikacji planu spłaty zgodnie z 491(19) ust 3 ustawy prawo upadłościowe.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami