Nadciąga kolejna rewolucja

Nadciąga kolejna rewolucja

Zespół upadłości konsumenckiej naszej Kancelarii z ogromną ciekawością przysłuchiwał się propozycjom kolejnej nowelizacji ustawy w zakresie upadłości konsumenckiej. Propozycje zostały przedstawione w ramach konferencji zorganizowanej przez uczelnię Łazarskiego w Warszawie: „Upadłość konsumencka. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna.”
Wśród prelegentów znaleźli się wybitni przedstawiciele doktryny: prof. Anna Hrycaj czy mecenas Patryk Filipiak.

Jeżeli przedmiotowe zmiany zostaną przez ustawodawcę wcielone w obecnym kształcie to szykuje na się kolejna rewolucja, niemal na miarę tej z przełomu 2014/2015, kiedy to w praktyce tysiącom Polaków otwarto dostęp do możliwości oddłużenia.

Po lekturze zmian od razu widać, że ustawodawca dąży do dostosowania przepisów do aktualnej praktyki, tj. zrównania pozycji przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą do osoby fizycznej jej nieprowadzącej. Przedsiębiorcy będą zatem mieli łatwiejszą możliwość oddłużenia aniżeli obecnie. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż obecnie większość sądów nie ma problemu z ogłoszeniem upadłości byłego przedsiębiorcy, a skoro umorzenie zobowiązań ma dotyczyć byłych przedsiębiorców to dlaczego nie takich, którzy nadal prowadzą działalność.

Jednak najważniejsza zmiana miała na celu przyspieszenie postępowania, w sytuacji gdy dłużnik nie ma żadnego majątku, nie wyzbywał się go z pokrzywdzeniem wierzycieli oraz nie jest w stanie dokonywać jakichkolwiek wpłat na poczet planu spłaty wierzycieli. W takim stanie faktycznym, sąd po zapoznaniu się z opinią tymczasowego nadzorcy sądowego wydawałby postanowienie o ogłoszeniu upadłości z jednoczesnym umorzeniem zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli! Nie bójmy się zatem użyć w tym kontekście określenia rewolucja. Dla wierzycieli ważnym elementem (swoistym parasolem ochronnym) będzie opinia tymczasowego nadzorcy sądowego. Jego zadaniem będzie nie tylko analiza rejestrów czy ustalenia kluczowych danych w ZUSie i Urzędzie Skarbowym, ale przede wszystkim potwierdzenie, że dłużnik nie wyzbywał się majątku przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a tym samym mógł doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich przesłanek sąd będzie mógł przeprowadzić taką ekspresową upadłość. Postępowanie to w zasadzie sprowadzać się będzie do złożenia przez niewypłacalnego dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jednej czy dwóch rozpraw.

Łącznie z możliwością powierzenia funkcji sędziego – komisarza referendarzom sądowym, zmiany powyższe mają wpłynąć na znaczne przyspieszenie rozpoznania spraw upadłościowych przez sądy, które obecnie walczą jak mogą z ogromną ilością wniosków którymi są obecnie wręcz zalewane. W marcu 2017 r. pobito kolejny rekord – ogłoszono 546 upadłości konsumenckich, a rozpoznanie wniosku (sąd warszawski) już wydłużyło się z trzech do czterech miesięcy.

Zainteresowanych tematem nowelizacji odsyłam do odsłuchania audycji radiowej, w której prawnicy Kancelarii odnieśli się również do tego tematu.

http://www.polskieradio.pl/130/5562/Artykul/1766508,Upadlosc-konsumencka-szansa-na-nowe-zycie

radca prawny

Konrad Forysiak