Kolejny rekord upadłości konsumenckiej już we wrześniu 2021

Kolejny rekord upadłości konsumenckiej już we wrześniu 2021

W kolejnym miesiącu upadłość konsumencka pobije kolejny rekord.

Dzięki jawności Monitora Sądowego i Gospodarczego (którego żywot upadłościowy zakończy się tym roku) mamy wgląd do interesujących nas danych statystycznych. Przyjrzyjmy się temu, jak kształtowało się na przestrzeni ostatnich lat zainteresowanie upadłością konsumencką.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić wyłącznie osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Polega przede wszystkim na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli niewypłacalnego dłużnika. Jest to jedna z głównych cech różnicujących w stosunku do postępowania egzekucyjnego, które prowadzone jest na rzecz pojedynczych wierzycieli. Naczelnym celem postępowania upadłościowego jest spłacenie zobowiązań dłużnika wobec jego wierzycieli w jak największym stopniu a w konsekwencji umorzenie części bądź całości długu.

Jak zainicjować oddłużenie?

Aby wszcząć taką procedurę niezbędny jest wniosek złożony przez dłużnika, a następnie postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości. Upadłość może zostać ogłoszona przez sąd jedynie wobec osoby, która nie jest już w stanie regulować swoich długów, a więc stała się niewypłacalna. Jest to aktualnie jedyna przesłanka od nowelizacji która weszła w życie w marcu 2020 roku która to wykluczyła przesłankę mówiącą o tym że sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dzięki temu samo ogłoszenie upadłości stało się o wiele prostsze.

ROK LICZBA UPADŁOŚCI KONSUMENCKICH
2021 (do 31 sierpnia) 12198
2020 13092
2019 7944
2018 6570
2017 5535
2016 4434
2015 2112

Rosnąca popularność upadłości konsumenckich.

Na podstawie danych zgromadzonych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na przestrzeni lat 2015-2021, możemy dojść do wniosku, iż upadłość konsumencka zyskuje na popularności wśród osób niewypłacalnych. W latach 2015-2019 sukcesywnie rosła liczba osób zainteresowanych taką formą pomocy, aby w 2020 roku po nowelizacji osiągnąć przyrost niemalże dwukrotny w stosunku do roku poprzedniego. Niewątpliwie przyczyniła się do tego również epidemia SARS-CoV-19, która zmusiła wiele osób do zamknięcia swoich przedsiębiorstw, a tym samym przyczyniła się do zmniejszenia bądź nawet do całkowitego odcięcia dochodów. Należy jednak sądzić, że i po epidemii upadłość konsumencka będzie zyskiwała na znaczeniu, gdyż, jak pokazuje praktyka jest to bardzo skuteczna metoda oddłużenia i wyjścia z kryzysu, a w wielu przypadkach szansa na nowe życie.

Jako, że do końca sierpnia 2021 r. w Polsce ogłoszono 12198 upadłości konsumenckich to we wrześniu przebita zostanie kolejna bariera bo już 7 rok  rzędu zwiększy się liczba ogłoszonych upadłości rok do roku.

Konrad Hajdas
Konrad Forysiak