Brak planu spłaty z uwagi na stan zdrowia upadłego

Brak planu spłaty z uwagi na stan zdrowia upadłego

Dłużnik był młodym (26 lat) przedsiębiorcą wkraczającym w świat biznesu.

Kto składał wniosek
o upadłość konsumencką?
mężczyzna lat 26 wykształcenie podstawowe
Dlaczego składa wniosek?

zadłużenie powstałe na skutek zaciągnięcia kredytu na rozwój działalności gospodarczej

Jak wyglądało przygotowanie do ogłoszenia upadłości?

Dłużnik był młodym (26 lat) przedsiębiorcą wkraczającym w świat biznesu. W prowadzeniu kwiaciarni, a także sklepów z prezentami upatrywał osiągnięcie życiowego sukcesu. Przez początkowy okres, działalność prosperowała obiecująco. Niemniej jednak panująca na rynku sytuacja i nasilająca się konkurencja zmusiła dłużnika do dokonywania ustawicznych inwestycji w prowadzony biznes. Jednakże po nieudanych próbach doścignięcia konkurentów, po pewnym czasie, dłużnik postanowił dokonać swoistej restrukturyzacji przedsiębiorstwa przenosząc sprzedaż do internetu, a także ograniczając zakres jego działalności. Jednak i te posunięcie na niewiele się zdało. Grożące widmo pogłębiającego się kryzysu, a także przezorność skłoniły dłużnika do zakończenia działalności. Wraz z kresem jej funkcjonowania problemy jednak nie zniknęły. Dłużnik bowiem przypłacił kłopoty finansowe własnym zdrowiem. Pomimo tego nadal spłacał wymagalne zobowiązania. Szukając źródła dochodu podjął nawet nową pracę. Piorunującym ciosem było natomiast dla niego wypowiedzenie kredytu przez bank oraz żądnie jego natychmiastowej spłaty. Spowodowało to, że rozpoznano u niego ciężkie stany depresyjne, które całkowicie sparaliżowały codzienne funkcjonowanie i przesądziły o utracie pracy, która była jedynym źródłem dochodu.

Ogłoszenie upadłości i postępowanie upadłościowe

Remedium na nawarstwiające się życiowe trudności dłużnika okazała się instytucja upadłości konsumenckiej. Sąd po wyznaczeniu rozprawy wnikliwie wysłuchał jego historii. Niebudzący najmniejszych zastrzeżeń opis popadania w zadłużenie finalnie przesądził o ogłoszeniu upadłości dłużnika i podjęciu dalszych działań celem oddłużenia.

Wniosek o umorzenie zobowiązań lub ustalenie planu spłaty wierzycieli i zakończenie postępowania

Ciągła depresja, zaburzenia psychiczne, a także ogólne załamanie życiową sytuacją bezpośrednio rzutują na brak możliwości podjęcia przez dłużnika pracy. Wobec tego pozostaje on bez jakichkolwiek środków utrzymania. Jedynie dzięki pomocy najbliższych jest w stanie utrzymać się na poziomie gwarantującym godną egzystencję. Uzasadnia to złożenie wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Sąd biorąc pod uwagę osobistą sytuację dłużnika w pełni aprobuje jego wniosek. Jest to kolejny przykład, jak umiejętnie stosowane przepisy pozwalają nie tylko na uregulowanie jego sytuacji prawnej, ale przede wszystkim pod względem życiowym, powalając zacząć wszystko od nowa.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami